Comunitate terapeutică și educativă
pentru copiii cu nevoi speciale
din județul Cluj

Grijă în fiecare zi

1 mai, 2012

Grijă în fiecare zi

În Centrul de Zi, fiecare copil beneficiază de un plan personalizat de intervenţie. Cazurile sunt evaluate dinamic, se stabilesc direcţiile de intervenţie,  iar programele terapeutice sunt monitorizate permanent. Se vizează următoarele dimensiuni: evaluarea dinamică, funcţională a cazurilor, intervenţii specifice, formarea autonomiei personale,...