Comunitate terapeutică și educativă
pentru copiii cu nevoi speciale
din județul Cluj

Misiune

Misiunea asociaţiei este de a sprijini integrarea copiilor, tinerilor, adulţilor şi persoanelor vârstnice cu nevoi speciale sau aflate în dificultate sub aspect educaţional, social economic şi cultural.

Metodologie:

În abordarea copilului se aplică principiile alternativei de pedagogie curativă de orientare antroposofică. Acestea coincid cu principiile pe care Guvernul României le promovează în elaborarea strategiei actuale de protecţie a copilului (Hotărârea 539/7.06.2001) respectiv:

  • Principiul interesului superior al copilului (copilul este privit ca o individualitate în devenire şi este ajutat de adulţii din jur să-şi găsească propria cale în viaţă, este respectată demnitatea sa umană);
  • Principiul nediscriminării şi egalităţii şanselor – acestor copii li se oferă prin serviciile create, şanse egale cu ale celorlalţi copii de aceeaşi vârstă;
  • Principiul asigurării unui mediu familial;
  • Principiul intervenţiei intersectoriale şi interdisciplinare – colaborarea între Centrele de Pedagogie Curativă, Centrul de zi, Centrul de Consiliere;
  • Principiul parteneriatului, este utilizat încă de la înfiinţare prin convenţiile de colaborare încheiate între Asociaţie, ISJ Cluj, DGASPC etc. În ceea ce priveşte responsabilizarea comunităţii, în urma demersurilor făcute, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a pus la dispoziţie spaţiul pentru desfăşurarea activităţilor specifice.