Comunitate terapeutică și educativă
pentru copiii cu nevoi speciale
din județul Cluj

Grijă în fiecare zi

În Centrul de Zi, fiecare copil beneficiază de un plan personalizat de intervenţie. Cazurile sunt evaluate dinamic, se stabilesc direcţiile de intervenţie,  iar programele terapeutice sunt monitorizate permanent.

Se vizează următoarele dimensiuni: evaluarea dinamică, funcţională a cazurilor, intervenţii specifice, formarea autonomiei personale, stimulare cognitivă, ludoterapie, socializare, terapie ocupaţională. Centrul de Zi este acreditat de către Comisia de Acreditare din Cadrul Direcţiei de Muncă Cluj.

  • Scop: Integrarea educaţională şi socio-culturală a copiilor cu handicap mintal sever şi asociat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.
  • Obiective: creşterea calităţii vieţii, a gradului de independenţă, formarea autonomiei personale, dezvoltare cognitivă, stimulare prin ludoterapie, socializare, dezvoltarea de abilităţi pentru viaţa de adult.
  • Context: Aceste activităţi au un rol complementar faţă de activităţile didactice, urmărind dezvoltarea autonomiei personale, valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor elevilor, organizarea judicioasă şi atractivă a activităţilor non-formale şi informale. Acest serviciu oferă totodată avantajul de a fi furnizat gratuit beneficiarilor.
  • Activităţi: evaluarea dinamică, funcţională a cazurilor, intervenţii specifice, formarea autonomiei personale, stimulare cognitivă, ludoterapie, socializare, terapie ocupaţională.
  • Discriminare: la acest serviciu are acces orice fel de copil cu dizabilităţi indiferent de sex, etnie, naţionalitate, religie etc. Aceste politici sunt stipulate clar în regulamentele de funcţionare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>